..::Nepal Veterinary Association::..
Notice from Directorate of Animal Health

पशु स्वास्थ्य निर्देशनालय त्रिपुरेश्वरको जरुरी सूचना

काठमाण्डौ जिल्ला काठमाण्डौ महानगरपालिका सितापाइला स्थित सूर्य मोहन पोख्रेलको लेयर्स कुखुरा फार्ममा रहेका कुखुराबाट लिईएका नमूनाहरु केन्द्रीय पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, त्रिपुरेश्वरमा परिक्षण गर्दा वर्ड फ्लु रोग पुष्टि भएकोले सो रोग नियन्त्रण कार्य संचालन भैरहेको , साथै अन्य स्थानमा समेत सघन रुपमा रोगको निगरानी कार्य भैरहेको यसै सन्दर्भमा कुनै पनि स्थानमा अस्वाभाविक रुपमा पन्छी विरामी भएमा, मरेमा वा रोगको शंका लागेमा तत्काल पशु सेवा विभाग अन्तरगतका कुनै पनि निकायमा जानकारी गराउने रोग नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने कार्यमा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको सहयोगको अपेक्षा गरिएको वर्ड फ्लु रोग देखा परेको सन्दर्भमा पंक्षी पालन व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरुले जैविक सुरक्षाका उपायहरु अवलम्वन गर्नुहुन, पंक्षी तथा पंक्षीजन्य पदार्थको ओसार पसारमा सावधानी अपनाउनहुन, अण्डा ओसार पसारमा प्रयोग हुने कागजको क्रेटको पुनः प्रयोग नगर्नहुन तथा पंक्षी विरामी परेमा वा मरेमा पशु सेवाका निकायमा जानकारी गराई रोग नियन्त्रणका कार्यमा सहयोग गर्नु गराउनहुन अनुरोध कसैले वर्ड फ्लु रोगको शंकास्पद अवस्थामा समेत पशु सेवाका निकायमा खवर नगरी आफुखुशी पंक्षी नष्ट गर्ने गराउने, खाल्डोमा हाल्ने, विक्रि वितरण गर्ने गराउने तथा झुट्टा विवरण पेश गरेमा वर्ड फ्लु रोग नियन्त्रण (संशोधन सहित) आदेश, २०६४ वमोजिम क्षतिपूर्ति नपाउने, साथै प्रचलित कानून वमोजिम कडा कार्वाही गर्न नेपाल सरकार वाध्य भैजाने व्यहोरा यसै सूचनाद्धारा जानकारी गराइन्छ